TƯ VẤN PHÁP LÝ

 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp
 • Rà soát pháp lý nội bộ cho Doanh nghiệp
 • Xây dựng khung pháp lý cho Doanh nghiệp mới thành lập
 • Luật sư riêng, luật sư gia đình cho các cá nhân, gia đình

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – TRANH TỤNG TẠI TÒA

 • Tranh chấp kinh doanh thương mại
 • Tranh chấp lao động
 • Tranh chấp tài sản, nhà đất….
 • Tranh chấp hôn nhân gia đình

THU HỒI NỢ

 • Thu hồi các khoản nợ khó đòi cho cá nhân và Doanh nghiệp

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 • Làm thủ tục xin cấp mới, mua bán, sang nhượng nhà đất
 • Lập di chúc; khai nhận di sản thừa kế
 • Thành lập Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Xin cấp giấy phép lao động
 • Đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Các thủ tục hành chính khác

DỊCH THUẬT

 • Dịch thuật các văn bản, hồ sơ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại, lấy dấu tư pháp, dấu công chứng bản dịch, hợp pháp hóa lãnh sự.