Tag Archives: hop dong dao tao

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

Bên cạnh Hợp đồng lao động thì Hợp đồng đào tạo là một dạng hợp đồng thường gặptrong mối quan hệ lao động của Doanh nghiệp với người lao động, người học việc. Các vấn đề liên quan đến Hợp đồng đào tạo xoay quanh các vấn đề như chi phí đào tạo, thời gian […]