Tag Archives: tu van luat lao dong

Doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong đại dịch Covid 19 ?

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, rất nhiều Doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn dẫn đến buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động; một số Doanh nghiệp thì rơi vào tình trạng tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản hoặc giải thể. Điều đó đặt ra một vấn […]