Tag Archives: covid19

Hộ kinh doanh có được hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

Hộ kinh doanh đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền thì có được hỗ trợ gì không? Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 thì hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: – Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. – Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục […]