Tag Archives: luật sư giỏi

Thủ tục để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc

Doanh nghiệp muốn vay trả lương ngừng việc do Covid-19 thì cần làm hồ sơ, thủ tục như thế nào? Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì hồ sơ, thủ tục vay vốn như sau: – Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: + Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục […]

Hộ kinh doanh có được hỗ trợ khó khăn do Covid-19?

Hộ kinh doanh đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền thì có được hỗ trợ gì không? Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 thì hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: – Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. – Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục […]