Category Archives: Bảo hiểm

ĐIỂM MỚI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP  ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ NGÀY 01/9/2021

Ngày 7/7/2021 Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXHsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều […]

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Công ty Luật Đỉnh Phong hỗ trợ tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục bảo hiểm xã hội và các tranh chấp phát sinh liên quan đến BHXH, cụ thể: Để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm. Công ty Luật TNHH Đỉnh […]