Tag Archives: sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu nổi tiếng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam là gì?

Trong một doanh nghiệp thì vấn đề nhãn hiệu hàng hóa luôn được chú trọng, được xem là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ấy và nó có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Hầu hết […]

NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?

NHÃN HIỆU LÀ GÌ ? ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT NHÃN HIỆU ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Như chúng ta đã biết, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, mỗi doanh nghiệp, tổ chức đều sử dụng ít nhất một dấu hiệu để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của […]